The RiversideLoading...

h1

h1_extra
 
立即訂房
Check-in
Check-out ...
1
night nights

2020春季線上旅展

活動日期:2020年5月6日至2020年5月28日止

立即購買https://reurl.cc/Y1Evyn

或者下載訂購單https://reurl.cc/oLRK6M

                                        qrcode-2020春季旅

商品販售內容:

雙人湯屋泡湯劵                 每張NT$500元

多買享優惠 買五送一      每組NT$2,500元

                         買十送三      每組NT$5,000元

平假日皆可使用,使用時間90分鐘

 

大眾池泡湯       每組10張   1組 NT$990元

多買享優惠 買2組送三張  2組 NT$1,980元

平假日皆可使用,四張劵可換雙人湯屋60分鐘

20200420線上旅展-03